Formålet med E-læringskurset er, at opnå forståelse for procedurer og tiltag vedrørende avanceret genoplivning. E-læringskurset er et supplement til den praktiske undervisning i avanceret genoplivning.

Målgruppen for kurset er alle ansatte med ansvar for at iværksætte avanceret genoplivning.

Læringsmålet
Målet er, at kursisten efter endt kursus:

Forventet gennemførelsestid
Ca. 30 minutter