Formål
E-læringskurset i håndhygiejne har til formål, at klæde alle hospitalsansatte i Region Midtjylland på, til at kunne udføre korrekte håndhygiejne og fremtræde med korrekt håndhygiejnisk adfærd i det daglige arbejde. For derigennem at bidrage til nedbringelse af antallet af hospitalserhvervede infektioner.

Målgruppe
Klinikere (personale med patientkontakt), administrativt personale (uden uniform, lægesekretærer), servicepersonale (i uniform, teknisk personale, serviceassistenter og frivillige).

Læringsmål

Efter endt kursus skal kursisten have kendskab til:

Forventet gennemførelsestid
Ca. 15-20 minutter