Admin

Velkommen til Dansk Center for Organdonations e-læringsside

På denne side kan du gennemføre e-læringskurserne:
  • Konstatering af hjernedød
  • Jura og Organdonation

Kurserne er et tilbud til læger og sygeplejersker tilknyttet landets intensive- og neurologiske afdelinger.

Du har mulighed for at afbryde undervejs og fortsætte senere, kurserne husker hvor langt du kom.

"Konstatering af hjernedød"

E-læringskurset er suppleret med en video på ca. 10 minutter med gennemgang af den kliniske hjernedødsundersøgelse.